Warianty genów kolagenowych typu II i odziedziczona martwica kości udowej głowy

Martwica jałowa głowy kości udowej (ANFH) powoduje niepełnosprawność, która często wymaga interwencji chirurgicznej. Większość przypadków ANFH jest sporadyczna, ale zidentyfikowaliśmy trzy rodziny, w których stwierdzono autosomalne dominujące dziedziczenie choroby i zmapowano pozycję chromosomu genu do 12q13. Metody
Przeprowadziliśmy analizę haplotypów w rodzinach, wybranych genach kandydujących z przedziału krytycznego dla ANFH na 12q13 i zsekwencjonowaliśmy regiony promotorowe i eksonowe genu kolagenu typu II (COL2A1) od osób z dziedzicznymi i sporadycznymi postaciami ANFH.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy przejście G . A w eksonie 50 COL2A1 u dotkniętych członków czteropokoleniowej rodziny z ANFH. To przejście przewiduje zastąpienie glicyny seryną w kodonie 1170 w powtórzeniu GXY kolagenu typu II. Wykazano, że inny rodowód zawiera takie same przejścia, ale zmutowany allel występował na innym tle haplotypu. W trzeciej rodzinie wykryto przejście G . A w eksonie 33 genu, powodujące zmianę glicyny do seryny w kodonie 717. Nie wykryto mutacji w regionie kodującym COL2A1 w sporadycznych przypadkach ANFH.
Wnioski
Wszyscy pacjenci z rodzinnym ANFH, których badaliśmy, nosili mutacje COL2A1. W rodzinach z ANFH można analizować haplotyp i sekwencję genu COL2A1 w celu identyfikacji nosicieli zmutowanego allelu przed wystąpieniem objawów klinicznych, co pozwala na rozpoczęcie działań, które mogą opóźnić postęp choroby.
Wprowadzenie
Szacuje się, że od 300 000 do 600 000 osób w Stanach Zjednoczonych ma martwicę jaja głowy kości udowej (ANFH) .1 Około 15 000 nowych przypadków tego powszechnego i dezorganizującego zaburzenia, zwanego również martwicą niedokrwienną głowy kości udowej lub martwicy kości udowej , są zgłaszane co roku.2 Wiek w chwili wystąpienia tej choroby jest wcześniejszy niż w chorobie zwyrodnieniowej stawów; diagnoza jest zwykle wykonywana, gdy pacjenci są w wieku od 30 do 60 lat. Objawy kliniczne, takie jak ból wysiłku, kulejący chód i rozbieżność długości nóg, powodują znaczną niepełnosprawność. Co więcej, prawie 10 procent z 500 000 alloplastycznych stawów biodrowych wykonywanych każdego roku w Stanach Zjednoczonych obejmuje pacjentów z ANFH.3 W rezultacie choroba ta powoduje znaczne koszty socjoekonomiczne, a także obciążenie dla pacjentów i ich rodzin.
Idiopatyczną martwicę kości udowej definiuje się jako chorobę, która powoduje niedokrwienną martwicę kości głowy bez urazu lub sepsy, zgodnie z propozycją opracowaną przez Association Research Circulation Osseous w 1993 r.4 W tej definicji, tak zwana steroidowa osteonekroza i związane z alkoholem osteonekrozy są również zaliczane do tej kategorii. Chociaż dokładna patogeneza martwicy nie jest znana, wydaje się, że wiąże się ona z kompromisem naczyniowym, śmiercią komórkową lub niedostateczną naprawą kości.5
Niedawno zidentyfikowaliśmy trzy rodziny z idiopatycznym ANFH, w którym wystąpiło autosomalne dominujące dziedziczenie choroby i podano, że rodzinny gen ANFH zmapowano do regionu 15-cM między D12S1663 a D12S1632 na chromosomie 12q13.6 Aby zidentyfikować geny związane z idiopatyczną martwicą kości, przeanalizowaliśmy region poprzez ponowne sekwencjonowanie regionów kodujących i promotorowych kandydujących genów.
Metody
Rekrutacja
Rysunek 1
[przypisy: tętniak na wątrobie, nerw szczękowy, tumor mixtus ]
[hasła pokrewne: luxmed marriott, tesco górczewska godziny otwarcia, zniesienie lordozy lędźwiowej ]