Warianty genów kolagenowych typu II i odziedziczona martwica kości udowej głowy ad 5

Panel C pokazuje wyniki specyficznego dla allelu wydłużania startera zmutowanych sekwencji typu dzikiego i G . A. Próbki DNA wyżarzone parą starterów AB (podpanel a) amplifikowały allel typu dzikiego, a te z parą starterów AC (podpanel b) amplifikowały zmutowany allel. Dotknięci członkowie rodziny (osobnicy III-8, IV-5 i IV-6 z rodziny A i osobnicy II-8, III-12 i III-13 z rodziny C) byli heterozygotyczni pod względem zmutowanej sekwencji COL2A1. W obu reakcjach starter A był sekwencją typu nici antysensownej, sekwencją nici sensownej primer B i zmutowaną sekwencją nici zmysłu C startera. Panel D to schematyczne przedstawienie kolagenu typu II, pokazujące pozycje mutacji glicyna-seryna w powtórzeniu potrójnej helisy. VWC oznacza domenę C czynnika von Willebranda i domenę C-końcową kolagenu COLFI. Schemat oparty jest na annotowanym matrycowym RNA genu COL2A1 z Information Engineering Branch Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Acembly). Zastosowaliśmy strategię resekwencjonowania, aby zbadać tę możliwość i odkryć wszelkie zmiany genetyczne w COL2A1, które mogą być związane z ANFH. Zmiana 3665G . A (numer dostępu w GenBank NM_001844), która spowodowała zmianę z glicyny na serynę w pozycji aminokwasowej 1170 (numer dostępu w GenBank NP_001835) zidentyfikowano u wszystkich 12 dostępnych pacjentów z rodziny A i wszystkich 11 dostępnych pacjentów z rodziny B (fig. 3A). We wszystkich dostępnych pacjentach z rodziny C zidentyfikowano przejście 2306G . A (numer dostępu w GenBank NM_001844) (Figura 3B); to przejście spowodowało zmianę od glicyny do seryny w powtórzeniu GXY w pozycji aminokwasowej 717 (numer dostępu w GenBank NP_001835) przewidywanego białka. Dwie mutacje nie zostały znalezione ani w 110 kontrolach, ani w 65 osobach z sporadycznym ANFH, które analizowaliśmy. Aby potwierdzić stan heterozygotyczny zsekwencjonowanych mutacji, przeprowadziliśmy dodatkowe testy diagnostyczne oparte na DNA za pomocą specyficznego dla allelu wydłużania startera (Figura 3C) i analizy heterodupleksowej z zastosowaniem jednoniciowego konformacyjnego polimorfizmu i denaturujących wysokosprawnych technik chromatografii cieczowej. (Rys. i 2 Dodatku Uzupełniającego). Wszystkie wyniki testu są zgodne z wnioskiem, że pacjenci mają zmutowany allel, jak również allel typu dzikiego.
Dyskusja
W tym badaniu udało nam się zastosować podejście oparte na kandydaturze pozycyjnej, aby zidentyfikować gen COL2A1 z regionu 12q13 chromosomu jako genu zmutowanego w odziedziczonej postaci ANFH. Trzy punkty sugerują, że zidentyfikowane mutacje w genie COL2A1 mogą być przyczyną choroby w trzech rodzinach, które badaliśmy. Po pierwsze, przejścia genu COL2A1 są segregowane z chorobą w tych rodzinach. Po drugie, sekwencja wariantów nie wystąpiła w 220 chromosomach kontrolowanych 110 kontroli. Po trzecie, zmiana aminokwasu spada w krytycznej pozycji w powtórzeniu potrójnej helisy GXY kodowanej cząsteczki kolagenu. W związku z tym dochodzimy do wniosku, że zmiana strukturalna w powtórzonej domenie GXY kolagenu typu II przyczynia się do patogenezy autosomalnego dominującego ANFH.
Kliniczne cechy trzech rodzin multipleksowych są podobne do tych w sporadycznych przypadkach ANFH częściej występujących w praktyce ortopedycznej
[patrz też: tętniak wątroby, powiększony węzeł chłonny w pachwinie, amlodypina ]
[więcej w: brązowe upławy przed okresem, powiększony węzeł chłonny w pachwinie, medeus śrem ]