Standardy ośrodków akademickich dla umów kliniczno-próbnych z przemysłem cd

Osiemdziesiąt procent instytucji zezwoliłoby na przepis dający własność danych badawczych sponsorowi, ale 16 procent nie. Osiemdziesiąt procent nie zaakceptowałoby zakazu niezależnej publikacji przez indywidualnych badaczy strony w wieloośrodkowym badaniu, ale 15 procent by na to zezwoliło. Sześćdziesiąt osiem procent respondentów stwierdziło, że ich biuro zaakceptuje przepis uniemożliwiający badaczom zmianę projektu badania, podczas gdy 15 procent stwierdziło, że ich biuro nie pozwoli na to, a 18 procent nie jest pewne. Podobne poglądy dotyczyły przepisu zakazującego śledczym omawiania wyników badań podczas trwania procesu. Większość osób zgodziła się, że ograniczenia praw śledczych do omawiania wyników po zakończeniu okresu próbnego oraz do uzyskania finansowania z innych źródeł za pracę w tej samej dziedzinie co sponsorowany proces były niedopuszczalne, ale 21% i 12% instytucji zezwalać na takie ograniczenia. W przypadku trzeciego zestawu przepisów istniały znaczne różnice w ocenach dopuszczalności instytucji, a znaczna liczba instytucji zgłosiła niepewność. Odpowiedzi były niemal równomiernie podzielone między aprobatę, dezaprobatę i niepewność co do klauzuli, zgodnie z którą sponsor branżowy miałby prawo do przechowywania danych i wydawałby części śledczym. Dwadzieścia cztery procent respondentów przyznałoby sponsorowi prawo do wrzucania własnych analiz statystycznych do rękopisów, 47 procent zakazałoby, a 29 procent nie wiedziało, co zrobią. Nastąpiło wyraźne podzielenie opinii na temat tego, czy sponsorzy mogli sporządzać manuskrypty zgłaszające wyniki badań, przy czym rola badaczy ograniczała się do przeglądu i sugestii do rewizji (50 procent respondentów zezwoli na to, a 40 procent nie). Jeden na czterech respondentów nie wiedział, czy instytucja zatwierdzi klauzulę zakazującą badaczom dzielenia się danymi ze stronami trzecimi po zakończeniu procesu; pozostałe były dość równomiernie podzielone (41% stwierdziło, że ich urząd zatwierdziłby rezerwę, a 34% stwierdziło, że ich urząd nie zatwierdzi tego). Istniała również znaczna rozbieżność poglądów na temat umożliwienia sponsorowi, aby warunki umowy próbnej były poufne i wymagały, aby spory dotyczące umowy zostały poddane arbitrażowi.
Występowały pewne różnice między ocenami akceptowalności przez administratorów w instytucjach o dużych wolumenach oraz w instytucjach o niskim wolumenie, ale większość tych różnic nie była statystycznie istotna na poziomie konwencjonalnym, a kierunek relacji nie był jednolity. Nie było znaczących różnic w ocenach akceptowalności między instytucjami o wysokim odsetku a ocenami z niskim odsetkiem wsparcia dla przemysłu.
Obliczyliśmy wynik zatwierdzenia , reprezentujący odsetek 15 przepisów ograniczających, które instytucja uznała za dopuszczalne (z wyłączeniem 2, które nie odnosiły się bezpośrednio do pracy badaczy). Wyniki oceny wahały się od 13 procent do 80 procent (średnia . SD, 44,1 . 13,5 procent), ale zmienność nie była w znacznym stopniu związana z ilością badań ani procentem wsparcia dla przemysłu.
Napięcia w negocjacjach ze sponsorami branżowymi
Tabela 3
[patrz też: próba tymolowa, tętniak wątroby, zatoka szyjna ]
[hasła pokrewne: luxmed marriott, tesco górczewska godziny otwarcia, zniesienie lordozy lędźwiowej ]