Heparyna przez 5 dni w porównaniu z 10 dniami w początkowym leczeniu zakrzepicy żył proksymalnych ad

Losowy schemat leczenia (uzyskany z komputera) został wykorzystany do przydzielenia pacjentów do 10-dniowego leczenia dożylnego heparyną (grupa długich kursów) lub 5 dni takiego leczenia (grupa krótkich kursów). Regimeny
Wszyscy pacjenci otrzymali dożylny bolus 5000 jednostek USP heparyny, a następnie ciągły dożylny wlew heparyny. Początkowa dawka wynosiła 40 000 jednostek na 24 godziny dla pacjentów sklasyfikowanych jako niskiego ryzyka krwawienia i 30 000 jednostek na 24 godziny dla pacjentów wysokiego ryzyka. Dawki te zostały wybrane tak, aby zminimalizować ryzyko niewystarczającego leczenia heparyną podczas pierwszych 24 godzin terapii.14 Pacjenci mogli poruszać się, jak chcieli, kiedy czas częściowej tromboplastyny aktywowanej wskazywał na odpowiedź terapeutyczną.
Zastosowano projekt z podwójnie ślepą próbą, ponieważ znajomość grupy terapeutycznej pacjenta mogła wpłynąć na intensywność poszukiwania kolejnych zdarzeń lub wybór i intensywność terapii pomocniczej.20 Pacjenci w grupie długiego kursu otrzymywali dożylnie heparynę przez 10 dni. Pacjenci z grupy krótkoterminowej otrzymywali heparynę dożylnie przez pięć dni, a następnie dożylną infuzję placebo przez pięć dni. U pacjentów otrzymujących krótki cykl leczenia heparyną, leczenie solą warfaryny rozpoczęto pierwszego dnia. U pacjentów przypisanych do długiego przebiegu leczenie z użyciem warfaryny sodu rozpoczęło się piątego dnia; ci pacjenci otrzymywali kapsułki placebo o wyglądzie identycznym jak kapsułki warfaryny w dniach od do 4. Początkowa dawka soli sodowej warfaryny wynosiła 10 mg u wszystkich pacjentów.
Monitorowanie heparyny i leczenia sodą warfaryną za pomocą testów laboratoryjnych było identyczne w obu grupach i zostało szczegółowo opisane w innym miejscu 13, 14 Czas aktywnej częściowej tromboplastyny mierzono cztery godziny po rozpoczęciu dożylnego leczenia heparyną; test powtarzano w odstępach od czterech do sześciu godzin, aż wynik znalazł się w przepisanym zakresie terapeutycznym (1,8 do 2,8 razy średnia wartość kontrolna 30 sekund, gdy zastosowano odczynnik tromboplastyny Actin-Fs [Dade]). Następnie zmierzony czas częściowej tromboplastyny mierzono raz dziennie. Dawkę soli sodowej warfaryny dostosowywano codziennie, a czas protrombiny stosowano w celu utrzymania międzynarodowego znormalizowanego stosunku pomiędzy 2,0 a 3,0,13, 21. W obu grupach wymagany był międzynarodowy współczynnik znormalizowany wynoszący co najmniej 2,0 w celu przerwania wlewu heparyny.
Aby utrzymać oślepienie w odniesieniu do grupy leczonej pacjenta, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji i czas protrombinowy zgłaszano tylko klinicznemu farmaceucie, który nie był zaangażowany w ocenę wyniku leczenia pacjenta i nie zarejestrowano go na wykresie pacjenta w trakcie badania. badać lub zgłaszać do jakiegokolwiek innego członka zespołu opieki zdrowotnej. Korekta szybkości wlewu heparyny lub placebo lub dawki kapsułek z warfaryną sodową lub placebo została podjęta przez personel pielęgniarski, na podstawie zaleceń farmaceuty klinicznej, zgodnie z harmonogramami dawkowania ustalonymi przed rozpoczęciem badania.
Leczenie sodą warfarynową kontynuowano przez 12 tygodni w obu grupach. Po pierwszych 10 dniach dawka warfaryny sodowej była dostosowywana co tydzień przez pierwotnych lekarzy pacjentów, którzy zgodzili się utrzymać międzynarodowy współczynnik znormalizowany między 2,0 a 3,03. 13
Stosowanie leków zawierających aspirynę, sulfinpyrazonu, dipirydamolu i leków trombolitycznych było zabronione podczas badania
[przypisy: tesco górczewska godziny otwarcia, marskość wątroby rokowanie, medeus śrem ]