Wpływ mylących objawów i zakaźności na prognozowanie i kontrolę epidemii wirusa Ebola T

width=300Niszczycielski wpływ epidemii eboli na lata 2013-2016 podkreśla potrzebę skutecznego zarządzania inwazyjnymi patogenami. Modelowanie matematyczne jest coraz częściej wykorzystywane do optymalizacji interwencji podczas epidemii. W przeglądzie z 2015 r. Wykazano, że okres inkubacji i okresy utajone różnią się w przypadku wirusa Ebola, ponieważ pierwsze objawy poprzedzają kolejne objawy towarzyszące infekcyjności. Autorzy sugerują, że uwzględnienie tej różnicy prawdopodobnie będzie miało wpływ na modele strategii interwencji Ebola. Przetestowaliśmy to twierdzenie i stwierdziliśmy, że staranne rozróżnianie symptomów i infekcyjności nie zawsze znacząco zmienia prognozy.

[podobne: antybiotyk trzydniowy, badanie otoskopowe, diagnostyka weigla ]