Warianty genów kolagenowych typu II i odziedziczona martwica kości udowej głowy cd

Startery oligonukleotydowe zostały zaprojektowane przy użyciu oprogramowania Primer39 (Tabela 2 Dodatku Uzupełniającego). PCR zapoczątkowano w 95 ° C przez 10 minut; po tym etapie następowało 45 cykli w 95 ° C przez 30 sekund, temperatura hybrydyzacji przez 30 sekund i 72 ° C przez 45 sekund. Ostatni etap przeprowadzono w 72 ° C przez 3 minuty. Produkty PCR traktowano egzonukleazą I w celu usunięcia nadmiaru starterów. Reakcję sekwencjonowania DNA przeprowadzono za pomocą zestawu Dye Terminator (Applied Biosystems) z tymi samymi starterami, które zastosowano w amplifikacji PCR, a produkty reakcji rozdzielono sekwenatorami DNA ABI 3700 lub ABI 3730. Wyniki analizowano za pomocą programów Phred / Phrap / Consed programów 10-12 (www.phrap.org) i PolyPhred (wersja 10) .13 W celu potwierdzenia stanu heterozygotycznego u pacjentów stosowano allel-specyficzne wydłużenie startera. Amplifikację sekwencji dzikiego ekson 50 przeprowadzono za pomocą startera A (5 -AGTCAGGACACTTACAGCAG-3 ) z primerem B (5 -GTCCTCCTGGCCCCCCTCG-3 ) i amplifikacją sekwencji zmutowanej ekson 50 ze starterem A plus primer C ( 5 -GTCCTCCTGGCCCCGTCA-3 ). Amplifikację sekwencji eksonu 33 dzikiego typu przeprowadzono za pomocą startera A (5 -TCAGTGGGACTCCCAGGC-3 ) z primerem B (5 -GTGCCCAGGGCCTCCAGG-3 ) i amplifikacją sekwencji zmutowanej egzonu 50, ze starterem A plus starterem C (5 -GTGCCCAGGGCCTCCAGA-3 ).
Wyniki
Charakterystyka kliniczna
Trzy rodziny z ANFH zostały zwerbowane do obecnego badania (ryc. 1). Dwóch z nich (rodziny A i B) zostało opisanych wcześniej6. Następnie dodano rodzinę C, ale tylko obecni członkowie rodziny byli dostępni dla obecnego dochodzenia. W sumie w okresie od lipca 2003 r. Do maja 2004 r. Zarejestrowano 65 kolejnych pacjentów z sporadycznym idiopatycznym ANFH.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów z rodzinnym lub niespokojnym ANFH. Z trzech rodzin z ANFH było 32 żywych członków (11 mężczyzn i 21 kobiet), u których zaburzenie zostało zdiagnozowane w momencie rozpoczęcia badania. Dwunastu członków rodziny A (4 mężczyzn i 8 kobiet), 11 członków rodziny B (6 mężczyzn i 5 kobiet) i 3 członków rodziny C (1 mężczyzna i 2 kobiety) było dostępnych do analiz klinicznych i genetycznych, a ich profile porównywano z tymi z 65 pacjentów ze sporadycznym ANFH (55 mężczyzn i 10 kobiet) (Tabela 1). Chociaż proporcje płci w obu grupach były całkiem różne, uważamy, że ta rozbieżność wynikała prawdopodobnie z uprzedzeń stwierdzających, ponieważ zwerbowaliśmy więcej pacjentów płci męskiej niż pacjentek ze szpitala dla weteranów. Wrodzona postać ANFH wiązała się z młodszym wiekiem na początku, obustronnym zajęciem stawu biodrowego i bez widocznych warunków predysponujących. Około 85 procent pacjentów z chorobą sporadyczną miało jeden lub więcej czynników komplikujących, w tym układowy toczeń rumieniowaty, spożycie alkoholu lub stosowanie leków steroidowych. Spożywanie alkoholu było najważniejszym niedenotycznym czynnikiem ryzyka związanym ze sporadycznym ANFH.
Ryc. 2. Ryc. 2. Chorobowe fenotypy autosomalnego dominującego ANFH. Panel A pokazuje zdjęcie rentgenowskie (widok przednio-tylny) miednicy i stawów biodrowych pacjenta (przedmiot IV-5 w rodzinie A) z drugim stadium ANFH Ficata; radiogram ujawnia zmiany torbielowate i sklerotyczne w obu głowach kości udowej (strzałki)
[patrz też: zatoka jamista, bliznowata tkanka łączna, bóle neuralgiczne ]
[przypisy: cialo modzelowate, diagmed nowy sacz, brazowe uplawy ]