Tetrahydroaminoakrydyna-lecytyna Leczenie skojarzone u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera – wyniki kanadyjskiego podwójnie ślepego, Crossover, Multicenter Study ad 6

Co więcej, utrata spontaniczności behawioralnej była widoczna dla niektórych obserwatorów i rodzin podczas kolejnych okresów wymywania, chociaż nie zauważono żadnej poprawy. Takie cechy choroby Alzheimera mogą wymagać monitorowania w przyszłych badaniach, z ukierunkowanymi skalami funkcjonalnymi i behawioralnymi oraz prawdopodobnie z nagrywaniem wideo wybranych działań dnia codziennego. Zwężenia (progresywne) mogą być również lepiej tolerowane. Podsumowując, nie mogliśmy wykazać żadnych znaczących korzyści klinicznych u pacjentów z chorobą Alzheimera na etapach 4 i 5, którzy otrzymywali THA doustnie w maksymalnej dawce 100 mg na dobę przez okres ośmiu tygodni. Jest możliwe, że wyższe dawki THA mogą osiągnąć klinicznie możliwe do zaobserwowania wyniki, które byłyby statystycznie znaczące zgodnie z skalami poznawczymi, funkcjonalnymi i behawioralnymi, jak sugerują Summers i wsp. 6. W tym badaniu dobowa dawka lecytyny wynosiła 10,9 g, w porównaniu z 4,7 gw obecnym badaniu. Ponadto Summers i in. dawali swoim pacjentom od 150 do 200 mg THA dziennie, a my dawaliśmy od 50 do 100 mg. Jest mało prawdopodobne, aby inne badania krzyżowe w kierunku THA przyniosły klinicznie istotne wyniki, biorąc pod uwagę zaobserwowany efekt przeniesienia, przynajmniej dla jednej zmiennej (całkowity wynik na RDRS-II), znaczący spadek funkcji umysłowych w czasie ( Tabela 4) oraz ograniczenie dawki wynikające z toksyczności dla układu autonomicznego układu nerwowego i wątroby. To, czy dodatkowe próby THA przy zastosowaniu równoległego projektu będą wykazywać pozytywne efekty, pozostaje widoczne.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez Fundację J. Hutchisona z Fundacji General Hospital w Montrealu, Pana J. Hartmana, Fundację de l Enfant-Jésus, Société Alzheimer de Québec i Fundację Szpitala Wojewódzkiego Saint John. Dr Masson był stypendystą Sandoza, a dr Suissa jest stypendystą naukowym Fonds de la Recherche en Santé du Québec.
Jesteśmy wdzięczni farmaceutom z naszych instytucji za ich pomoc w tym badaniu; do naszych asystentów badawczych (S. Bailey, D. Hallée, H. Laberge, A. Lagacé, M. Levine, L. Liu i M. Shugar) za staranne zbieranie danych dotyczących pacjentów i ich opiekunów; Panu Paulowi Starrowi za wykonanie wszystkich programów komputerowych związanych z bazą danych; do Accurex Clinical Data Research (Scarborough, Ont.), Dr R. Elie (Hôpital LH Lafontaine, Montreal) oraz Pan Todd MacKenzie (Zakład Epidemiologii Klinicznej, Montreal General Hospital, Montreal) w celu analizy statystycznej; personelowi Canadian Health Protection Branch w celu uzyskania porady i wsparcia; i pani Lyne Jean za pomoc w przygotowaniu manuskryptu.
Author Affiliations
Z McGill Center for Studies w Aging, McGill University i Montreal General Hospital, Montreal (SG, LC, HM); Hôpital de l Enfant-Jésus, Quebec City, Que. (RB, JM); Center Hospitalier Hotel-Dieu de Sherbrooke, Sherbrooke, Que. (AL, MG); Szpital regionalny św. Jana, św. Jan, NB (PB); Sir Mortimer B. Davis – żydowski szpital ogólny (HB, AMC), szpital geriatryczny Maimonides (JR, SK), szpital Douglas (YT, DD, VN) i Hôpital Saint-Luc (MS-M., YB, RC, CK, MK), Montreal; Wydział Farmakologii i Terapii (BC) oraz Szkoła Fizyki i Terapii Zajęciowej (LG), McGill University, Montreal; Pharmascience, Montreal (LN); i Departament Epidemiologii i Statystyki, Uniwersytet McGill i Wydział Epidemiologii Klinicznej, Montreal General Hospital, Montreal (SS) Prośby o ponowne przesłanie do Dr. Gauthier w McGill Center for Studies w Ageing, 1650 Cedar Ave., Montreal, PQ H3G 1A4, Kanada.

[więcej w: brązowe upławy przed okresem, zniesienie lordozy lędźwiowej, badanie otoskopowe ]