Nieprawidłowości projekcji prążkowia Neurony i receptory N-metylo-D-asparaginianów w bezobjawowej chorobie Huntingtona ad

Badanie pacjentów we wczesnych stadiach choroby Huntingtona prawdopodobnie dostarczy ważnych wskazówek dotyczących mechanizmów śmierci komórki w chorobie. Analiza RFLP umożliwiła obecnie identyfikację nosicieli allelu choroby Huntingtona przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów.26 Odkryliśmy nieprawidłowości neuronów projekcyjnych prążkowia i prążkowanych N-metylo-D-asparaginianowych receptorów w przedobrzylującym nosicielu allelu pod kątem choroby Huntingtona. . Opis przypadku
21-letnia kobieta została przyjęta do szpitala psychiatrycznego po próbie samobójczej. Jej rodzina miała dobrze udokumentowaną historię choroby Huntingtona, w tym potwierdzenie podczas autopsji u dwóch członków rodziny. Dwa lata później, gdy pacjent miał 23 lata, depresja powróciła, z utratą masy ciała 11 do 14 kg (25 do 30 funtów), a pacjent podjął drugą próbę samobójczą. Według członków rodziny, jej nastrój był dość zmienny, z okresami niskiego i wysokiego . Gdy miała 31 lat, rodzeństwo dostało diagnozę choroby Huntingtona. Mąż pacjenta zauważył następnie, że jest coraz bardziej zaniepokojona i przygnębiona, a okresy wysokiego stają się coraz rzadsze i krótsze. Były wybuchy gniewu, epizody podejrzliwości i spadek liczby kontaktów towarzyskich. Pacjent nie popełnił samobójstwa. Dwa do trzech miesięcy przed śmiercią zaczęła używać marihuany dwa do trzech razy w tygodniu. Nie odnotowano problemów z wydajnością pracy. Żaden członek rodziny nie zauważył upośledzenia pamięci lub koordynacji, przypadkowych ruchów, niepokoju lub niemożności spokojnego siedzenia. Pacjent popełnił samobójstwo w wieku 32 lat, strzelając do klatki piersiowej. Przed śmiercią zebrała próbkę krwi do analizy DNA i wyraziła życzenie, aby jej mózg został wykorzystany do badań.
Mózg pacjenta przechowywano w National Neurological Research Bank w Los Angeles. Jedną półkulę zamrożono w -70 ° C (25 godzin po śmierci), a drugą zanurzono i utrwalono w obojętnej buforowanej formalinie. Rutynowa analiza neuropatologiczna prążkowia wykazała prawidłową objętość, prawidłową komórkowość i brak glejozy. Wybrane slajdy zostały później ocenione przez trzech doświadczonych neuropatologów, którzy nie byli świadomi sytuacji klinicznej. Wszyscy trzej zgodzili się, że badane prążkowie i inne regiony wydają się normalne.
Metody
Aby scharakteryzować stan psychiczny pacjenta tuż przed jej śmiercią, przeprowadziliśmy wywiad z jej mężem, korzystając z Harmonogramu i Kryteriów dotyczących Rodziny, ustrukturyzowanego kwestionariusza opracowanego w celu uzyskania informacji diagnostycznych o charakterze psychiatrycznym od członków rodziny27 (dar dr. S. Goulda, Columbia University, New York ).
Subpopulacje neuronów projekcyjnych prążków badano technikami immunohistochemicznymi dla enkefalin i substancji P w przekrojach wieńcowych bladego i istoty czarnej. Pancerz na poziomie palidum badano na interneurony zawierające somatostatynę lub neuropeptyd Y, a substancję czarną badano na immunoreaktywność hydroksylazy tyrozynowej. Dobrze scharakteryzowane antyserum skierowane przeciwko leu-enkefalinie (rozcieńczenie, 1: 1000, INCstar), met-enkefalina-Arg6-Gly7-Leu8 (rozcieńczenie, 1: 500, dar Dr
[patrz też: luxmed lublin radziwiłłowska, antybiotyk trzydniowy, nabłonki okrągłe w moczu ]