Ekspozycja na jasne światło i ciemność, aby leczyć fizjologiczną niedostosowanie do pracy w nocy ad

Badani nie mieli zaburzeń medycznych, psychiatrycznych ani zaburzeń snu, co ustalono na podstawie ich historii medycznej, badań fizycznych, radiogramów klatki piersiowej, elektrokardiogramów, testów biochemicznych przesiewowych oraz kwestionariuszy badań psychologicznych (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Żaden z nich nie pracował regularnie w nocy na stałej lub rotacyjnej zmianie w poprzednim roku, a żaden z nich nie podróżował do i...

Nowotwór mózgu

Ten wielojęzyczny podręcznik stanowi kompilację najnowszych osiągnięć naukowych w biologii mózgu i guza. W ciągu ostatnich 10-15 lat nastąpiła eksplozja informacji dotyczących genezy i patologicznej klasyfikacji oraz nowych metod leczenia guzów mózgu. Głównym tematem tej książki są glejaki, ale zajmuje się również innymi pierwotnymi nowotworami mózgu, takimi jak oponiaki, jak również przerzuty do mózgu. Redaktor wezwał znaczącą gru...

Standardy ośrodków akademickich dla umów kliniczno-próbnych z przemysłem ad

Ostateczny, 12-stronicowy kwestionariusz zawierał 34 pytania wieloczęściowe, w tym pytania dotyczące stosowności 17 szczegółowych postanowień umownych ograniczających kontrolę śledczych nad wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi. Administracja ankiet
Po otrzymaniu zgody od odpowiednich komisji kontrolnych, przesłaliśmy ankietę do 122 szkół medycznych w marcu 2004 r. Wraz z listem motywacyjnym i arkuszem informacyjnym. Centrum Badań a...

W wysieku wywolanym uszkodzeniem lakotki

Poziom fosforu w surowicy i fosfatazy alkalicznej oznaczano metodą spektrofotometryczną (Cobas-Mira, Roche, Bazylea, Szwajcaria). Stężenie kreatyniny w moczu analizowano za pomocą reakcji z chromogenem Jaffé (Astra, Beckman Instruments, Palo Alto, Calif). Stężenie hydroksyproliny w moczu analizowano w sposób opisany przez Kivirikko i in. 11 za pomocą spektrofotometrii (PU 8600, Pye Unicam, Cambridge, Wielka Brytania). Histomorfometryczna ocena koś...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#zakrzepica zatoki esowatej , #zgrubienie na szyi , #badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie , #przetoka trzustkowa ,