Wykorzystanie pomiarów wydychanego tlenku azotu w leczeniu przewlekłej astmy ad

W prospektywnym, randomizowanym, jedno ślepym, kontrolowanym placebo badaniu porównano dostosowanie dawki wziewnego kortykosteroidu, flutikazonu, z zastosowaniem algorytmu opartego na FENO, z dostosowaniem przy użyciu algorytmu opartego na wytycznych ogłoszonych przez Globalna inicjatywa na rzecz astmy.9 Badanie to miało na celu sprawdzenie hipotezy zerowej, że nie byłoby różnicy w częstości zaostrz...

Wpływ przerywanej cyklicznej terapii etidronianem na masę kości i wskaźnik złamań u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną cd

Miejsce pomiaru było punktem, w którym odległość między promieniem a łokcia przekraczała 8 mm; pięć kolejnych skanów wykonano proksymalnie w tym miejscu w odstępach 4 mm. Całki skanowane obejmowały zarówno promień jak i łokieć. Współczynnik zmienności u zdrowych młodych osób wynosi od do 2 procent, a u pacjentów z osteoporozą od 3 do 4 procent. Określenie wskaźnika deformacji kręgo...

Statyny i ryzyko raka jelita grubego ad 7

W 2002 r. Skorygowana pod względem wieku zapadalność na raka jelita grubego wynosiła 42 na 100 000 żydowskich mężczyzn, 32, a stopa była podobna wśród kobiet żydowskich. Stosując dopasowany, skorygowany iloraz szans równy 0,53 jako przybliżenie względnego ryzyka w celu obliczenia bezwzględnej redukcji ryzyka, 33 ustaliliśmy, że terapia statynami może zapobiec 20,8 przypadków na 100 000 żyd...

Własności limfy

W badaniu uwarunkowań wyniku bezobjawowej niedomykalności mitralnej Enriquez-Sarano i in. (Wydanie 3 marca) stwierdził, że pacjenci, którzy mają skuteczny otwór niedomykalności wynoszący co najmniej 40 mm2, powinni być niezwłocznie poddani zabiegowi chirurgicznemu. Mamy pewne obawy dotyczące tego wniosku, który uważamy za zawyżony.
W badaniu 80% pacjentów miało wypadnięcie płatka mitr...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#zakrzepica zatoki esowatej , #zgrubienie na szyi , #badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie , #przetoka trzustkowa ,