Wykorzystanie pomiarów wydychanego tlenku azotu w leczeniu przewlekłej astmy ad 8

Wykazaliśmy 40-procentową redukcję wymaganej dawki wziewnego kortykosteroidu bez uszczerbku dla jakichkolwiek głównych wyników klinicznych, w tym wskaźników zaostrzeń i stosowania prednizonu. Pomimo znacznie niższej optymalnej dawki wziewnego kortykosteroidu w grupie FENO, liczba eozynofili w plwocinie nie była różna: w obu grupach kontrolnych średnia liczba komórek na końcu obu faz mieściła się w wcześniej określonych granicach akceptowalności (<3 procent). 16 Średnie zapotrzebowanie na dawkę w grup...

Adjuwant Docetaksel dla raka piersi z pozytywnym sygnałem Node ad

W zaplanowanej, przejściowej analizie na 33 miesiące (sierpień 2001 r.), Odnotowaliśmy statystycznie istotną poprawę wskaźnika czasu przeżycia wolnego od choroby wśród pacjentów leczonych TAC w porównaniu z osobami leczonymi FAC (współczynnik ryzyka 0,68; P = 0,0011). 24 Ponieważ wyniki tej analizy nie osiągnęły wstępnie zdefiniowanej wartości P mniejszej niż 0,001 w celu ustalenia statystycznie istotnej różnicy między TAC a FAC, 25 niezależny komitet monitorujący dane zalecił zmianę protokołu w...

Pseudohiperkaliemia spowodowana przez zaciskanie się pięści podczas upuszczania krwi

KLINICYŚCI są czasami konfrontowani ze stwierdzeniem podwyższonego stężenia potasu w surowicy u zdrowej osoby. Taka nieprawidłowość może zwiastować obecność okultystycznego niedoboru mineralokortykoidów lub defekt w kanalikowym transporcie nerkowym.1 Alternatywnie, może reprezentować tak zwaną pseudohiperkaliemię, spowodowaną uwalnianiem potasu z uformowanych pierwiastków we krwi u pacjentów z leukocytozą lub trombocytozą.2 , 3 Opowiadamy tutaj o pacjencie, u którego pseudohiperkaliemia wynikała z po...

Analize budowy i znaczenia rdzenia pragne uzupelnic zwiezlym przegladem jego cech i roli

U pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem krwawienia (na przykład pacjenci, którzy właśnie przeszli operację, osoby na oddziale intensywnej terapii z wieloma liniami inwazyjnymi lub osoby z chorobami predysponującymi do poważnego krwawienia), rozsądne byłoby opóźnienie podania doustnego leczenie przeciwzakrzepowe, ponieważ działanie heparyny można odwrócić niemal natychmiast, ale odwrócenie działania doustnych leków przeciwzakrzepowych może zająć od sześciu do ośmiu godzin. Ponieważ nasze badanie mia...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#nerw szczękowy , #zakrzepica zatoki esowatej , #zgrubienie na szyi , #badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie ,