Nieprawidłowości projekcji prążkowia Neurony i receptory N-metylo-D-asparaginianów w bezobjawowej chorobie Huntingtona

Choroba HUNTINGTONA jest chorobą autosomalną dominującą, charakteryzującą się powoli postępującymi zmianami osobowościowymi, otępieniem i zaburzeniami ruchowymi.1, 2 Średni wiek zachorowania wynosi 30 do 40 lat, a choroba trwa średnio 15 do 20 lat. Analiza polimorfizmów restrykcyjno-fragmentarycznych (RFLP) zlokalizowała gen choroby Huntingtona w pobliżu telomerów krótkiego ramienia chromosomu. 4.1. 2 Patologiczna cecha charakterystyczna atrofii prążkowia z utratą neuronów prążkowia i względnego oszczędzania w...

Leczenie nowotworów mózgu

W raporcie Rutkowskiego i wsp. (Wydanie z 10 marca) dotyczące leczenia wczesnego dzieciaka z rakiem płuca z samą chemioterapią pooperacyjną, 20 z 43 dzieci w wieku poniżej trzech lat (46,5%) miało desmoplastyczny rdzeniak zarodkowy, a tych 20 dzieci miało pięcioletni wskaźnik przeżycia bez progresji 85 procent. Wariant desmoplastyczny jest uważany za mniej agresywny niż klasyczny rdzeniak zarodkowy i występuje głównie u młodzieży i dorosłych.2.3 O ile wiadomo, desmoplastyczne cechy histologiczne nie występują u zna...

Astma jako czynnik ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej ad 6

Roczna częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej wśród osób z astmą wysokiego ryzyka wynosiła 6,9 epizodów (zakres od 2,8 do 10,0) na 10 000, a wśród osób z astmą niskiego ryzyka 3,9 epizodów (zakres 1,7 do 7,3) na 10 000 (Figura 2) . Gdy w analizie uwzględniono tylko osoby, które nie miały innych współistniejących chorób wysokiego ryzyka, roczna częstość występowania tej choroby pozostawała wyższa wśród osób z astmą (4,2 epizodów na 10 000 osób z astmą wysokiego ryzyka i 2,3 epizodów na...

Randomizowana próba terapii podtrzymującej zapalenia naczyń związana z autoprzeciwciałami cytoplazmatycznymi przeciwnowotworowymi ad 5

Jest to drugi podręcznik w ostatnich latach, który zapewnia kompleksową ocenę rozwijającej się dziedziny neurochirurgii dziecięcej. Przed opublikowaniem tej książki i Guzów Ośrodkowego Układu Nerwowego dla Dzieci (RF Keating, i in., Stuttgart, Niemcy: Thieme, 2001), od początku lat dziewięćdziesiątych nie przeprowadzono całościowego przeglądu tego tematu. W przeciwieństwie do Guzów Pediatrycznego Centralnego Układu Nerwowego, których redaktorzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych (wraz z większością autorów), ...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#nerw szczękowy , #zakrzepica zatoki esowatej , #zgrubienie na szyi , #badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie ,