Standardy ośrodków akademickich dla umów kliniczno-próbnych z przemysłem ad 5

Zasady, narzędzia i struktury stosowane w celu ułatwienia negocjacji dotyczących umów kliniczno-próbnych. Instytucje zgłosiły opracowanie pięciu rodzajów pisemnych polityk lub narzędzi negocjacyjnych określających standardy umów dotyczących prób klinicznych; w przypadku każdego typu około dwie trzecie instytucji zgłosiło stosowanie tej metody (tabela 5). Na...

Tetrahydroaminoakrydyna-lecytyna Leczenie skojarzone u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera - wyniki kanadyjskiego podwójnie ślepego, Crossover, Multicenter Study ad 5

W naszym badaniu zajęliśmy się niektórymi z tych problemów, włączając pacjentów z pośrednimi stadiami choroby (etapy 4 i 5 globalnej skali pogorszenia stanu zdrowia10), zdiagnozowanych jako prawdopodobne lub określone (przez biopsję korową u jednego pacjenta i przez autopsję w innym) zgodnie z pracą Kryteria grupowe, 9 i za pomocą projektu krzyżowego, w któr...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#kalretikulina , #nerw szczękowy , #zakrzepica zatoki esowatej , #zgrubienie na szyi , #badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna ,