Adjuwant Docetaksel dla raka piersi z pozytywnym sygnałem Node cd

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały całkowity czas przeżycia (tj. Czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny), skutki toksyczne i jakość życia. Procedury badania
Współistniejące terapie i modyfikacje dawek
Pacjenci losowo przydzieleni do otrzymania TAC otrzymywali premedykację deksametazonem (8 mg doustnie co 12 godzin sześć razy na pocz...

Neuroprotekcja: modele, mechanizmy i terapie

Objawy w mózgu dorosłego regularnie następują po zwyrodnieniu tkanki nerwowej i wynikającym z tego upośledzeniu funkcji mózgu. Proces ten zachodzi w przypadku ostrego urazu, takiego jak uraz mózgu lub rdzenia kręgowego lub niedokrwienie mózgu (udar) oraz w przewlekłych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i choroba Lou Gehrig...

Leczenie nowotworów mózgu

W raporcie Rutkowskiego i wsp. (Wydanie z 10 marca) dotyczące leczenia wczesnego dzieciaka z rakiem płuca z samą chemioterapią pooperacyjną, 20 z 43 dzieci w wieku poniżej trzech lat (46,5%) miało desmoplastyczny rdzeniak zarodkowy, a tych 20 dzieci miało pięcioletni wskaźnik przeżycia bez progresji 85 procent. Wariant desmoplastyczny jest uważany za mniej agresywny ni...

W katastrofie zginelo 10 automobilistów, którzy nie spostrzegli niebezpieczenstwa: 7 samochodów runelo z wysokosci 4.

Zmiany wartości histomorfometrycznych kości oceniano za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna demograficzna i podstawowa u pacjentów po menopauzie z osteoporozą w momencie włączenia do badania * Charakterystyka kliniczna demograficzna i wyjściowa pacjentów poddanych badaniu została przedstawiona w tabeli 1. Przy pr...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#kalretikulina , #nerw szczękowy , #zakrzepica zatoki esowatej , #zgrubienie na szyi , #badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna ,