Jelitowy transport elektrolitów i biegunka

Przegląd transportu elektrolitów jelitowych i choroby biegunkowej przez Field et al. (Wydanie 28 września) zawiera szereg stwierdzeń dotyczących struktury, mechanizmu i roli toksyny Shiga w shigellozie, które są nieprawidłowe.
Masa cząsteczkowa i mechanizm działania zostały ostatnio wyjaśnione. Masa cząsteczkowa toksyny Shiga jest ...

Fotofereza do zapobiegania odrzuceniu w transplantacji serca ad 9

Otrzymała sargramostim przez 11 dni, a następnie została ponownie hospitalizowana z powodu utrzymujących się objawów. Sargramostim został przerwany, a pacjent poddany został eksploracyjnej laparotomii; zmarła cztery dni później. Autopsja ujawniła dowody zapalenia jelit i brak ustaleń zgodnych z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna. ...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie , #przetoka trzustkowa , #komórki żerne , #mikrofagi , #bakterie ropotwórcze ,