Ekspozycja na jasne światło i ciemność, aby leczyć fizjologiczną niedostosowanie do pracy w nocy ad 9

Pożądane przesunięcie fazowe może nie zostać osiągnięte nawet przy takiej samej ekspozycji na jasne światło55, chyba że zostanie podane we właściwym czasie Zastosowanie stałej rutynowej procedury pozwoliło na zakres adaptacji zmiennych fizjologicznych i behawioralnych, które należy ocenić w badaniach kontrolnych i leczeniu. Endogenne rytmy okołodobowe temperatury ciała, stężenie kortyzolu w osoczu i wydalanie z moczem nie dostosowały się do harmonogramu pracy nocnej w badaniach kontrolnych, ale w badaniach dotyczących leczenia wszystkie były skutecznie zsynchronizowane z harmonogramem pr...

Wykorzystanie pomiarów wydychanego tlenku azotu w leczeniu przewlekłej astmy

Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia astmy zalecają dostosowanie dawki wziewnych kortykosteroidów na podstawie objawów, wymagań rozszerzających oskrzela i wyników testów czynności płuc. Pomiary frakcji wydychanego tlenku azotu (FENO) stanowią nieinwazyjny marker, który może być użyteczną alternatywą dla dostosowania leczenia wziewnymi kortykosteroidami. Metody
W jedno-ślepym, kontrolowanym placebo badaniu losowo przydzielono 97 pacjentom z astmą, którzy regularnie otrzymywali leczenie kortykosteroidami wziewnymi, aby stopniowo dostosowywać dawkę kortykosteroidów, na podstawie...

Wpływ przerywanej cyklicznej terapii etidronianem na masę kości i wskaźnik złamań u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną

Osteoporoza POSTMENOPAUSAL charakteryzuje się bezwzględnym spadkiem ilości kości, prowadzącym do złamań po minimalnym urazie, najczęściej kręgów, bliższej kości udowej i dystalnego przedramienia. Ponieważ postęp utraty kości jest spowodowany brakiem równowagi pomiędzy resorpcją kości a tworzeniem kości, przy czym ten pierwszy przekracza ten drugi, leki, które mogą hamować resorpcję są atrakcyjnymi kandydatami do leczenia osteoporozy. Etidronian disodu (etidronian) jest doustnym związkiem difosfonianowym, o którym wiadomo, że zmniejsza resorpcję kości poprzez hamowanie aktywności o...

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH.

Codzienna ekspozycja każdego z badanych na światło ultrafioletowe była zgodna z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa takiego narażenia ustanowionymi przez Amerykańską Konferencję Rządowych Higienistów Przemysłowych i Armię Stanów Zjednoczonych oraz zalecaną przez Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.37 38 39 Mężczyźni Uczestnictwo w ostatnich czterech próbach z jasnym światłem zawierało jasne, poliwęglanowe okulary ochronne Ultra-Spec 2000 z powłoką 4C (Uvex Winter Optical, Smithfield, RI) w warunkach ekspozycji na jasne światło. Natężenie światła mierzono w odstęp...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie , #przetoka trzustkowa , #komórki żerne , #mikrofagi , #bakterie ropotwórcze ,