Tetrahydroaminoakrydyna-lecytyna Leczenie skojarzone u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera - wyniki kanadyjskiego podwójnie ślepego, Crossover, Multicenter Study cd

W pierwszej analizie oceniono potencjalny efekt przeniesienia konstrukcji krzyżowej, zgodnie z podejściem opisanym przez Armitona i Berry17. Gdy nie znaleziono dowodów na efekt przeniesienia, analiza powtarzających się miar wariancji różnic między gruczołami okresy zastosowano do oceny każdej zmiennej pod kątem różnic między leczeniem za pomocą THA i placebo przez dwa, cztery, sześć i osiem tygodni w poszczególnych okresach badania. W tej o...

Astma jako czynnik ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej

Ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej u osób chorych na astmę nie jest znane. Metody
Przeprowadziliśmy zagnieżdżone badanie kliniczno-kontrolne, aby zbadać związek między astmą a inwazyjną chorobą pneumokokową. Badana populacja obejmowała osoby w wieku od 2 do 49 lat, które zapisały się na program Medicaid w Tennessee (TennCare) przez okres dłuższy niż jeden rok w okresie studiów (1995-2002) i które mieszkały w hrabstwach ucze...

Heparyna przez 5 dni w porównaniu z 10 dniami w początkowym leczeniu zakrzepicy żył proksymalnych

W ostatnich latach udoskonalenia metod badań klinicznych i zastosowanie dokładnych obiektywnych testów do wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej1 2 3 4 5 6 umożliwiły przeprowadzenie serii randomizowanych badań oceniających różne metody leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.7 8 9 10 11 12 13 14 Wyniki tych badań7 8 9 10 11 12 13 14 rozwiązały wiele niewiadomych, z jakimi boryka się klinicysta w doborze odpowiedniego przebiegu te...

ZABURZENIA NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO.

Wykazaliśmy 40-procentową redukcję wymaganej dawki wziewnego kortykosteroidu bez uszczerbku dla jakichkolwiek głównych wyników klinicznych, w tym wskaźników zaostrzeń i stosowania prednizonu. Pomimo znacznie niższej optymalnej dawki wziewnego kortykosteroidu w grupie FENO, liczba eozynofili w plwocinie nie była różna: w obu grupach kontrolnych średnia liczba komórek na końcu obu faz mieściła się w wcześniej określonych granicach akceptow...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie , #przetoka trzustkowa , #komórki żerne , #mikrofagi , #bakterie ropotwórcze ,