Nieprawidłowości projekcji prążkowia Neurony i receptory N-metylo-D-asparaginianów w bezobjawowej chorobie Huntingtona ad

Badanie pacjentów we wczesnych stadiach choroby Huntingtona prawdopodobnie dostarczy ważnych wskazówek dotyczących mechanizmów śmierci komórki w chorobie. Analiza RFLP umożliwiła obecnie identyfikację nosicieli allelu choroby Huntingtona przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów.26 Odkryliśmy nieprawidłowości neuronów projekcyjnych prążkowia i prążkowanych N-metylo-D-asparaginianowych receptorów w przedobrzylującym nosicielu allelu pod kątem choroby Huntingtona. . Opis przypadku
21-letnia kobieta została przyjęta do szpitala psychiatrycznego po próbie samobójczej. Jej rodzina miała dobr...

Nieprawidłowości projekcji prążkowia Neurony i receptory N-metylo-D-asparaginianów w bezobjawowej chorobie Huntingtona ad 6

Zaburzenia psychiczne, szczególnie zaburzenia afektywne obserwowane u tego pacjenta, są częstym objawem choroby Huntingtona i mogą poprzedzać wystąpienie objawów motorycznych o kilka lat.37 38 39 Obecność zaburzeń ruchowych, zwykle pląsawicy, jest konieczna do postawienia diagnozy. 37 Nie możemy być pewni, że pacjent nie miał subtelnej pląsawicy; jednak członkowie rodziny, niektórzy dość obeznani z objawami choroby Huntingtona, nie zauważyli żadnych przypadkowych ruchów. Ponadto nie ujawniła żadnego niepokoju, niezdolności do spokojnego siedzenia lub niezdarności typowej dla wczesnej pląsawicy. N...

Astma jako czynnik ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej ad 7

W analizie kliniczno-kontrolnej ryzyka związanego z paleniem tytoniu na rozwój inwazyjnej choroby pneumokokowej, astma (w odróżnieniu od innych postaci obturacyjnej choroby płuc) była związana ze zwiększeniem o czynnik 2,5 ryzyka rozwoju inwazyjnego choroba pneumokokowa przed, ale nie po, dostosowanie do innych czynników ryzyka.21 Podczas gdy w tym badaniu do stwierdzenia astmy wykorzystano kwestionariusze pacjentów, wykorzystaliśmy wcześniej zatwierdzone kryteria, które obejmowały kodowanie diagnostyczne i przepisywanie leków związanych z astmą - podejście, które prawdopodobnie zapewniło dokładniejszą...

Stopnie prefabrykowane

Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli wtórne przyczyny osteoporozy, takie jak nadczynność przytarczyc, choroba kości Pageta lub osteodystrofia nerek; upośledzenie czynności nerek, serca lub tarczycy; lub historia leczenia kortykosteroidami, estrogenami, kalcytoniną, wapniem lub witaminą D przez trzy miesiące lub dłużej w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających wejście do badania lub jakiekolwiek takie leczenie w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających wejście do badania. Pacjenci byli również wykluczeni, jeśli otrzymywali leczenie fluorkiem lub difosfonianem w przypadku jakiejkolwiek choroby. Pacjen...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna , #marskość wątroby rokowanie , #przetoka trzustkowa , #komórki żerne , #mikrofagi ,