Nieprawidłowości projekcji prążkowia Neurony i receptory N-metylo-D-asparaginianów w bezobjawowej chorobie Huntingtona

Choroba HUNTINGTONA jest chorobą autosomalną dominującą, charakteryzującą się powoli postępującymi zmianami osobowościowymi, otępieniem i zaburzeniami ruchowymi.1, 2 Średni wiek zachorowania wynosi 30 do 40 lat, a choroba trwa średnio 15 do 20 lat. Analiza polimorfizmów restrykcyjno-fragmentarycznych (RFLP) zlokalizowała gen choroby Huntingtona w pobliżu telomerów krótkiego ramien...

Gorączka krwotoczna Marburga w Angoli - walka z strachem i śmiercionośny patogen cd

Do chwili obecnej ponad 70 międzynarodowych pracowników, pochodzących głównie z instytucji należących do Globalnej sieci alarmowej i reagującej na epidemie oraz zespołów szybkiego reagowania prowadzonych przez regionalne biuro WHO w Brazzaville, Demokratyczna Republika Konga, uczestniczyło w działaniach ograniczających rozprzestrzenianie broni. Wielu z tych specjalistów ma doświadcze...

Leki przeciwtarczycowe

W swoim przeglądzie leków przeciwtarczycowych (wydanie z 3 marca), Cooper nie wspomina o potencjalnej korzyści połączonego leczenia z lekami przeciwtarczycowymi i tyroksyną (określanym jako schemat blokowy ). Nawet jeśli nie udowodniono, aby taki schemat był skuteczniejszy pod względem ostatecznego wyleczenia, dla wielu klinicystów jest to prostszy i szybszy sposób osiągnięcia eutyre...

Poniewaz swiatlo jest niezbednym warunkiem

Aszkenazyjskie dziedzictwo żydowskie zostało określone w sposób opisany wcześniej Wyczerpujące historie żywienia uzyskano za pomocą zatwierdzonego kwestionariusza częstotliwości żywności zmodyfikowanego dla izraelskiej diety. Zużycie warzyw zostało podzielone na trzy grupy na podstawie liczby porcji spożytych dziennie w grupie kontrolnej (mniej niż 5,2, 5,2 do 7,5 i ponad 7,5 porcj...

Najnowsze zdjęcia w galerii agro-bal:

331#kalretikulina , #nerw szczękowy , #zakrzepica zatoki esowatej , #zgrubienie na szyi , #badanie otoskopowe , #olx ozorków , #zwichnięcie żuchwy , #terapia małżeńska gdynia , #rozszczepienie psychologia , #bliznowata tkanka łączna ,