Leczenie nowotworów mózgu

W raporcie Rutkowskiego i wsp. (Wydanie z 10 marca) dotyczące leczenia wczesnego dzieciaka z rakiem płuca z samą chemioterapią pooperacyjną, 20 z 43 dzieci w wieku poniżej trzech lat (46,5%) miało desmoplastyczny rdzeniak zarodkowy, a tych 20 dzieci miało pięcioletni wskaźnik przeżycia bez progresji 85 procent. Wariant desmoplastyczny jest uważany za mniej agresywny niż klasyczny rdzeniak zarodkowy i występuje głównie u młodzieży i dorosłych.2.3 O ile wiadomo, desmoplastyczne cechy histologiczne nie występują u znacznej części dzieci w wieku poniżej trzeciego roku życia. Czyżby nieco wyższy niż oczekiwano odsetek dzieci z wariantem desmoplastycznym w badaniu Rutkowskiego i in. mieć drugorzędne znaczenie dla wykluczenia 19 z 62 pacjentów pierwotnie zarejestrowanych w badaniu. Autorzy zgłaszają gorszy wynik dla dzieci w wieku poniżej dwóch lat, ale nie wspominają, ile dzieci było w tej grupie wiekowej.
Arnold C. Paulino, MD
Bin S. Teh, MD
Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030
[email protected] tmc.edu
3 Referencje1. Rutkowski S, Bode U, Deinlein F i in. Leczenie wczesnego dziecinnego rdzeniastka przez samą chemioterapię pooperacyjną. N Engl J Med 2005; 352: 978-986
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Frost PJ, Laperriere NJ, Wong CS, Milosevic MF, Simpson WJ, Pintilie M. Medulloblastoma u dorosłych. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 32: 951-957
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Chan AW, Tarbell NJ, Black PM, i in. Dorosły rdzeniak zarodkowy: czynniki prognostyczne i wzorce nawrotu. Neurosurgery 2000; 47: 623-631
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Dobrze udokumentowana zależność między dokanałowym metotreksatem a uszkodzeniem poznawczym1 nie jest odpowiednio zbadana przez Rutkowskiego i wsp. Tylko 14 dzieci w badaniu przeszło oceny neuropsychologiczne, które testowały zadania niewerbalne i które nie były wysoce zależne od języka.
Stwierdzono istotną korelację pomiędzy stopniem leukoencefalopatii a skumulowaną dawką metotreksatu dokomorowego, ale zastosowanie metotreksatu dokomorowego nie zostało zidentyfikowane jako niezależny czynnik prognostyczny – dlaczego więc go stosować.
Michelle Sadeh, Ph.D.
Israel Cancer Association, 53103 Givataim, Izrael
[email protected] org.il
Odniesienie1. Riva D, Giorgi C, Nichelli F i in. Metotreksat dokanałowy wpływa na funkcje poznawcze u dzieci z rdzeniakiem zarodkowym. Neurology 2002; 59: 48-53
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Hegi i in. (Wydanie z 10 marca) raport na temat wyciszania genu MGMT (metylotransferaza O6-metyloguaniny-DNA) u pacjentów z glejakiem leczonym radioterapią z użyciem temozolomidu lub bez niego. Badanie kliniczne, zgłoszone przez Stupp et al. w tym samym numerze 2 wykazało, że pacjenci, którzy otrzymywali temozolomid i radioterapię, mieli lepsze przeżycie bez progresji i ogólne przeżycie. Pacjenci z metylowanym promotorem MGMT, którzy otrzymywali temozolomid, mieli najdłuższe przeżycie. Jednak niezależnie od grupy leczenia, metylacja promotora MGMT była niezależnym czynnikiem prognostycznym korzystnego całkowitego przeżycia Przeżycie bez progresji było podobne (i gorsze) we wszystkich grupach z wyjątkiem pacjentów z metylowanym promotorem MGMT, którzy otrzymywali temozolomid.
Te pozornie sprzeczne wyniki można rozwiązać, jeśli wziąć pod uwagę terapię ratunkową, którą otrzymali pacjenci. Wydaje się prawdopodobne, że pacjenci, którzy nie otrzymywali temozolomidu podczas badania, otrzymali go po zakończeniu badania. Jest również prawdopodobne, że ci pacjenci i inni pacjenci byli następnie leczeni przy użyciu schematów opartych na środkach alkilujących, na których aktywność ma również wpływ status MGMT. 3.4 Dlatego też poprawiono przeżycie pacjentów z metylowanym promotorem MGMT, którzy nie otrzymywali temozolomidu. w obecnym badaniu może być wynikiem reakcji na temozolomid lub inne czynniki alkilujące podawane jako leczenie ratujące.
Karen Seiter, MD
New York Medical College, Valhalla, NY 10595
[email protected] edu
4 Referencje1. Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, i in. Gen MGMT wyciszający i korzystający z temozolomidu w glejaku. N Engl J Med 2005; 352: 997-1003
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, i in. Radioterapia z towarzyszącym i uzupełniającym temozolomidem dla glejaka. N Engl J Med 2005; 352: 987-996
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Jaeckle KA, Eyre HJ, Townsend JJ i in. Korelacja poziomów metylotransferaz DNA metyloguaninowych guza z przeżyciem złośliwych gwiaździaków leczonych bis-chloroetylo-nitrozomocznikiem: badanie Southwest Oncology Group. J Clin Oncol 1998; 16: 3310-3315
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Balana C, Ramirez JL, Taron M i in. Metylacja metylotransferazy O6-metylo-guaniny-DNA w surowicy i DNA nowotworu przewiduje reakcję na 1,3-bis (2-chloroetylo) -1-nitrozomocznik, ale nie na temozolomid plus cisplatynę w glejaku wielopostaciowym. Clin Cancer Res 2003; 9: 1461-1468
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Próba temozolomidu opisana przez Stupp et al. pokazuje postęp w leczeniu glejaka wielopostaciowego. Jednak autorzy nie wspomnieli o leczeniu biodegradowalnym waflem zawierającym karmustynę (Gliadel Wafer, Guilford) zatwierdzonym w 2003 r. Dla glejaków klasy III i IV stopnia. W początkowej fazie operacji mediana czasu przeżycia wynosząca 2,3 miesiąca przy użyciu płytki karminowej jest podobna do korzyści 2,5 miesiąca w czasie badania temozolomidu.
Lynn Ashby, MD
Barrow Neurological Institute, Phoenix, AZ 85013
Renato LaRocca, MD
Kentuckiana Cancer Institute, Louisville, KY 40202
Timothy Ryken, MD
University of Iowa Szpitale i kliniki, Iowa City, IA 52242
Jestem zaskoczony, że dr DeAngelis (wydanie z 10 marca) wybrała Nowy początek jako podtytuł jej redakcji towarzyszący sprawozdaniom Rutkowskiego i wsp., Stupp i wsp. Oraz Hegi i wsp. Wybrałbym bardziej sangwiniczny wyraz Is That All. Minęło 27 lat, odkąd Walker i wsp.2 donosili o medialnym przeżyciu 10 miesięcy; teraz mamy Stupp et al. raportowanie mediana przeżycia 14,6 miesięcy. Nie jest to bardzo pomyślny początek . Chociaż istnieją podgrupy, które znacznie przedłużają przeżycie, jak donosi Hegi i wsp., Glejak pozostaje chorobą Pomimo ostatnich rewolucji w obrazowaniu mózgu, chirurgii i dostarczaniu promieniowania, nie nastąpił proporcjonalny wzrost przeżywalności. Co więcej, długoterminowemu przetrwaniu może towarzyszyć znaczne pogorszenie jakości życia. Powinno być jasne, że szczekałyśmy złe drzewa.
Robert D. Aiken, MD
Centrum Medyczne Beth Israel, Nowy Jork, NY 10003
[email protected] org
3 Referencje1. DeAngelis LM. Chemioterapia guzów mózgu – nowy początek. N Engl J
[podobne: marskość wątroby rokowanie, tumor mixtus, amlodypina ]
[przypisy: bliznowata tkanka łączna, marskość wątroby rokowanie, luxmed lublin radziwiłłowska ]